Kontakt

Vladimír Jarek

Tel.: 055/643 61 64
        0915 937 226

E-mail: jarek@jarekcistikoberce.sk

Sídlo firmy

Ulica slobody 3, Košice - objekt výmenníkovej stanice

Otváracie hodiny: NEMÁME

Koberce preberáme po telefónnej dohode. Nie sme stále prítomní v našich priestoroch.

Objednávka prostredníctvom webu

Powered by 123ContactForm | Report abuse